Лого на оне.Вип ДООЕЛ, Скопје

оне.Вип ДООЕЛ, Скопје

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје


Дејност Дејности на безжични телекомуникации
Менаџер
Позиција /
Приход 7,406,849,173.00 МКД
Раст приход -2.32 %
Добивка 0.00 МКД
Раст добивка 0.00 %
Ранг најголеми 13
Ранг најуспешни 0
Вработени 807
Година
2018
2017