Лого на ЖИТО ЛУКС АД, Скопје

ЖИТО ЛУКС АД, Скопје

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Бул. Македонска косовска бригада бр. 44
02/5270-000
www.zitoluks.com.mk
zitoluks@zitoluks.com.mk
Дејност Производство на леб; слатки (колачи,торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)
Менаџер
Позиција /
Приход 1,141,807,071.00 МКД
Раст приход 3.60 %
Добивка 4,295,557.00 МКД
Раст добивка 0.00 %
Ранг најголеми 140
Ранг најуспешни 0
Вработени 333
Година
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2006
2005