Лого на ЖИТО ДООЕЛ, Велес

ЖИТО ДООЕЛ, Велес

Друштво за производство трговија и услуги ЖИТО извоз-увоз ДООЕЛ Велес
Ул. Благој Ѓорев б.б.
043/226-990
www.zito.com.mk
cuskova@zito.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 2,929,513,413.00 МКД
Раст приход 3.81 %
Добивка 84,396,489.00 МКД
Раст добивка 28.99 %
Ранг најголеми 47
Ранг најуспешни 132
Вработени 733
Година
2018
2016
2014