Лого на ЖИКОЛ ДООЕЛ, Струмица

ЖИКОЛ ДООЕЛ, Струмица

Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.130, Скопје
034/320-990
www.zikol.com.mk
contact@zikol.com.mk
Дејност Изградба на станбени и нестанбени згради
Менаџер
Позиција /
Приход 1,695,736,533.00 МКД
Раст приход 0.67 %
Добивка 308,338,665.00 МКД
Раст добивка -3.38 %
Ранг најголеми 91
Ранг најуспешни 29
Вработени 525
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010