Лого на ЗСФ-КОМ ДООЕЛ, Скопје

ЗСФ-КОМ ДООЕЛ, Скопје

Друштво за градежништво, проектирање, инженеринг, трговија и услуги ЗСФ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Џон Кенеди 2/11
078/377-722
www.zsf.com.mk
zsf@zsf.com.mk
Дејност Изградба на станбени и нестанбени згради
Менаџер
Позиција /
Приход 321,235,580.00 МКД
Раст приход 52.52 %
Добивка 61,312,720.00 МКД
Раст добивка 96.26 %
Ранг најголеми 0
Ранг најуспешни 177
Вработени 21
Година
2018
2016