Лого на ВИТАЛИА ДОО, Скопје

ВИТАЛИА ДОО, Скопје

Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје
Ул. 516 бр. 10
02/3217-177
www.vitalia.com.mk
contact@vitalia.com.mk
Дејност Производство на останати прехранбени производи, неспоменати на друго место
Менаџер
Позиција /
Приход 679,174,449.00 МКД
Раст приход 2.89 %
Добивка 84,982,009.00 МКД
Раст добивка -6.82 %
Ранг најголеми 0
Ранг најуспешни 130
Вработени 228
Година
2018