Лого на ВИНЕРБЕРГЕР ДООЕЛ, Виница

ВИНЕРБЕРГЕР ДООЕЛ, Виница

Друштво за производство, трговија и услуги ВИНЕРБЕРГЕР ДООЕЛ Виница
Ул. ИГМ Пролетер бр. 1
033 361 332
www.tondach.com.mk
office@tondach.com.mk
Дејност Производство на цигли, ќерамиди и производи од печена глина за градежништвото
Менаџер
Позиција /
Приход 566,695,801.00 МКД
Раст приход -5.95 %
Добивка 188,998,244.00 МКД
Раст добивка 4.38 %
Ранг најголеми 0
Ранг најуспешни 51
Вработени 126
Година
2018