Лого на ТДР СКОПЈЕ ДООЕЛ, Скопје

ТДР СКОПЈЕ ДООЕЛ, Скопје

Друштво за посредување,трговија и услуги ТДР СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје
Бул. 8ми Септември 16 (Хиперниум), Скопје
02/3093737
www.tdr.hr
Дејност Трговија на големо со производи од тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 2,743,843,252.00 МКД
Раст приход 21.72 %
Добивка 14,766,635.00 МКД
Раст добивка 0.00 %
Ранг најголеми 53
Ранг најуспешни 0
Вработени 5
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010