Лого на СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ, Скопје

СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ, Скопје

Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Борис Трајковски 68 (Првомајска)
02/2777499
www.supertrade.com.mk
office@supertrade.com.mk
Дејност Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи
Менаџер
Позиција /
Приход 4,408,489,620.00 МКД
Раст приход 2.64 %
Добивка 17,488,992.00 МКД
Раст добивка -65.14 %
Ранг најголеми 30
Ранг најуспешни 0
Вработени 33
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2006