Лого на СТЕНТОН ГРАДБА ДОО, Битола

СТЕНТОН ГРАДБА ДОО, Битола

Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО с.Долно Оризари, Битола


Дејност Изградба на станбени и нестанбени згради
Менаџер
Позиција /
Приход 444,355,046.00 МКД
Раст приход 1.54 %
Добивка 59,905,032.00 МКД
Раст добивка 26.26 %
Ранг најголеми 0
Ранг најуспешни 180
Вработени 119
Година
2018