Лого на СИНПЕКС ДОО, Битола

СИНПЕКС ДОО, Битола

Трговско друштво СИНПЕКС ДОО Битола
Краварски пат бб
047/208500
www.sinpeks.com.mk
sinpeks@t-home.mk
Дејност Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема
Менаџер
Позиција /
Приход 896,633,633.00 МКД
Раст приход 20.46 %
Добивка 33,482,815.00 МКД
Раст добивка -0.91 %
Ранг најголеми 172
Ранг најуспешни 0
Вработени 61
Година
2018
2017
2016