Лого на САСА ДООЕЛ, Македонска Каменица

САСА ДООЕЛ, Македонска Каменица

Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица
ул. Рударска бр.28, Македонска Каменица
033/279-200
www.sasa.com.mk
contact@sasa.com.mk
Дејност Вадење на други руди на обоени метали
Менаџер
Позиција /
Приход 6,393,028,725.00 МКД
Раст приход 70.42 %
Добивка 2,911,963,841.00 МКД
Раст добивка 160.82 %
Ранг најголеми 18
Ранг најуспешни 3
Вработени 688
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010