Лого на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ, Скопје

РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ, Скопје

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр.188
02/3088-701
www.replek.com.mk
Дејност Производство на фармацевтски препарати
Менаџер
Позиција /
Приход 782,705,046.00 МКД
Раст приход 21.85 %
Добивка 132,902,323.00 МКД
Раст добивка 31.38 %
Ранг најголеми 199
Ранг најуспешни 83
Вработени 305
Година
2018
2017