Лого на РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО, Скопје

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО, Скопје

Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј, бр.13
02/3178-030
www.ramstore.com.mk
contact@ramstore.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 3,340,497,858.00 МКД
Раст приход 13.61 %
Добивка 148,653,531.00 МКД
Раст добивка 33.73 %
Ранг најголеми 42
Ранг најуспешни 69
Вработени 641
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007
2006