Лого на ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ, Пласница

ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ, Пласница

Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница
с. Ижиште, Македонски брод
045/287-306
pucko-petrol@yahoo.com
Дејност Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи
Менаџер
Позиција /
Приход 2,252,828,213.00 МКД
Раст приход 8.73 %
Добивка 121,800,744.00 МКД
Раст добивка 9.80 %
Ранг најголеми 64
Ранг најуспешни 91
Вработени 174
Година
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2006