Лого на ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје

Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Ул. Босна и Херцеговина б.б., Скопје
02/2603-764
www.porsche.com.mk
office@porsche.com.mk
Дејност Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија
Менаџер
Позиција /
Приход 3,886,231,178.00 МКД
Раст приход 6.54 %
Добивка 213,027,513.00 МКД
Раст добивка 7.16 %
Ранг најголеми 34
Ранг најуспешни 46
Вработени 110
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010