Лого на ПЕКАБЕСКО АД, Скопје

ПЕКАБЕСКО АД, Скопје

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден
Ул. Шуто Оризари б.б.
02/2656-565
www.pekabesko.com.mk
pekabesko@pekabesko.com.mk
Дејност Трговија на големо со месо и производи од месо
Менаџер
Позиција /
Приход 4,408,928,147.00 МКД
Раст приход 9.57 %
Добивка 72,954,604.00 МКД
Раст добивка -37.41 %
Ранг најголеми 29
Ранг најуспешни 148
Вработени 455
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005