Лого на Македонски Телеком АД, Скопје

Македонски Телеком АД, Скопје

Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје
Кеј 13 ноември бр 6, Скопје
02/3298-720
www.telekom.mk
122@telekom.mk
Дејност Дејности на жичани телекомуникации
Менаџер
Позиција /
Приход 10,413,018,124.00 МКД
Раст приход -2.13 %
Добивка 1,815,774,434.00 МКД
Раст добивка 24.12 %
Ранг најголеми 6
Ранг најуспешни 6
Вработени 1117
Година
2018
2017
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2005