Лого на МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО, Скопје

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО, Скопје

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз Скопје
с. Радово бр. 45, Босилово
02/3217-541
www.mlekarazdravje.mk
mlekarazdravje@t-home.mk
Дејност Преработка на млеко и производство на сирења
Менаџер
Позиција /
Приход 1,476,461,141.00 МКД
Раст приход 1.79 %
Добивка 0.00 МКД
Раст добивка 0.00 %
Ранг најголеми 106
Ранг најуспешни 0
Вработени 313
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007