Лого на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД, Прилеп

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД, Прилеп

Акционерско друштво за производство, преработка, трговија и монтажа на украсен камен МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп
Ул. Крушевски пат б.б., Прилеп
048/418-940
www.mermeren.com
info@mermeren.com
Дејност Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци
Менаџер
Позиција /
Приход 1,652,125,571.00 МКД
Раст приход 59.95 %
Добивка 729,682,590.00 МКД
Раст добивка 200.17 %
Ранг најголеми 93
Ранг најуспешни 13
Вработени 384
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2007
2006