Лого на МАКС ДООЕЛ, Струмица

МАКС ДООЕЛ, Струмица

Друштво за производство,трговија и услуги МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охриски б.б., Струмица
034/320877
www.maks.com.mk
info@maks.com.mk
Дејност Производство на зачини и други додатоци
Менаџер
Позиција /
Приход 693,429,728.00 МКД
Раст приход -2.08 %
Добивка 86,348,892.00 МКД
Раст добивка -23.80 %
Ранг најголеми 0
Ранг најуспешни 127
Вработени 155
Година
2018
2017
2016
2015
2006