Лого на ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје

ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје

Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Ул. Партизански Одреди бр.18 kaт 2, Скопје
02/3293-032
www.lukoil.com.mk
lukoilmacedonia@lukoil.com.mk
Дејност Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници
Менаџер
Позиција /
Приход 5,946,440,566.00 МКД
Раст приход 7.74 %
Добивка 147,623,738.00 МКД
Раст добивка -19.30 %
Ранг најголеми 20
Ранг најуспешни 70
Вработени 402
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008