Лого на КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Битола

КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Битола

Друштво за производство, трговија и услуги КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола


Дејност Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила
Менаџер
Позиција /
Приход 9,312,457,041.00 МКД
Раст приход 41.89 %
Добивка 173,865,858.00 МКД
Раст добивка 37.90 %
Ранг најголеми 7
Ранг најуспешни 61
Вработени 4326
Година
2018
2017