Лого на КОМФИ-АНГЕЛ ДОО, Прилеп

КОМФИ-АНГЕЛ ДОО, Прилеп

Друштво за производство на текстил и текстилни производи,трговија и услуги КОМФИ-АНГЕЛ увоз-извоз Прилеп ДОО
ул. Александар Македонски 1Г/13
048/432-553
http://www.somnia.com.mk/
info@comfy-angel.com.mk
Дејност Производство на готови текстилни производи, освен облека
Менаџер
Позиција /
Приход 1,418,386,619.00 МКД
Раст приход 18.69 %
Добивка 98,309,613.00 МКД
Раст добивка 72.01 %
Ранг најголеми 109
Ранг најуспешни 111
Вработени 888
Година
2018
2017
2016