Лого на КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ, с.Колешино Ново Село

КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ, с.Колешино Ново Село

Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Колешино Ново Село


Дејност Неспецијализирана трговија на големо
Менаџер
Позиција /
Приход 823,832,515.00 МКД
Раст приход 11.38 %
Добивка 37,574,937.00 МКД
Раст добивка 4.82 %
Ранг најголеми 192
Ранг најуспешни 0
Вработени 147
Година
2018
2017
2016