Лого на КИТ-ГО ДООЕЛ, Штип

КИТ-ГО ДООЕЛ, Штип

Друштво за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип
Партизанска бб, Штип
032/397-937
kit-goteks@t-home.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 2,836,525,241.00 МКД
Раст приход 39.33 %
Добивка 132,560,647.00 МКД
Раст добивка 104.91 %
Ранг најголеми 50
Ранг најуспешни 85
Вработени 616
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012