Лого на КБ Прво Пензиско Друштво АД Скопје

КБ Прво Пензиско Друштво АД Скопје

КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје
МИТ.ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ бр. 6  
02/3243-777
www.kbprvo.com.mk
contact@kbprvo.com.mk
Дејност Дејности на управување со фондови
Менаџер
Позиција /
Приход 245,171,571.00 МКД
Раст приход 8.60 %
Добивка 125,296,883.00 МКД
Раст добивка 25.67 %
Ранг најголеми 0
Ранг најуспешни 89
Вработени 31
Година
2018