Лого на КАМ ДООЕЛ, Скопје

КАМ ДООЕЛ, Скопје

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДООЕЛ Скопје
Ул. Индустриска б.б.
02/3171-747
www.kam.com.mk
office@kam.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 6,258,945,180.00 МКД
Раст приход 8.33 %
Добивка 236,252,185.00 МКД
Раст добивка -14.95 %
Ранг најголеми 13
Ранг најуспешни 32
Вработени 735
Година
2017
2013
2012