Лого на КАМ ДОО, Скопје

КАМ ДОО, Скопје

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје
Ул. Индустриска б.б.
02/3171-747
www.kam.com.mk
office@kam.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 7,086,119,361.00 МКД
Раст приход 13.22 %
Добивка 242,398,446.00 МКД
Раст добивка 2.60 %
Ранг најголеми 16
Ранг најуспешни 41
Вработени 771
Година
2018
2017
2013
2012