Лого на ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ, с. Д. Дол Зајас

ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ, с. Д. Дол Зајас

Трговско друштво за производство трговија и услуги ИНСТАЛАЦИЈА увоз-извоз Исмаил ДООЕЛ с. Д. Дол Зајас
с. Длапкин Дол Зајас
045/223-617
instalacija@live.com
Дејност Електроинсталатерски работи
Менаџер
Позиција /
Приход 262,898,008.00 МКД
Раст приход 19.45 %
Добивка 111,514,294.00 МКД
Раст добивка 307.26 %
Ранг најголеми 0
Ранг најуспешни 101
Вработени 71
Година
2018
2014