Лого на ИГМ-ТРЕЈД ДОО, Кавадарци

ИГМ-ТРЕЈД ДОО, Кавадарци

Друштво за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци
Ул. Индустриска бр. 2
043/418-890
www.igmtrade.com
info@igmtrade.com
Дејност Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик
Менаџер
Позиција /
Приход 6,557,424,324.00 МКД
Раст приход 25.94 %
Добивка 663,638,586.00 МКД
Раст добивка 78.54 %
Ранг најголеми 17
Ранг најуспешни 15
Вработени 430
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2007
2006
2005