Лого на ГОЛДЕН АРТ ДОО, Скопје

ГОЛДЕН АРТ ДОО, Скопје

Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз-извоз Скопје


Дејност Изградба на станбени и нестанбени згради
Менаџер
Позиција /
Приход 718,786,151.00 МКД
Раст приход 69.36 %
Добивка 132,770,702.00 МКД
Раст добивка 306.41 %
Ранг најголеми 0
Ранг најуспешни 84
Вработени 43
Година
2018