Лого на ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Прилеп

ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Прилеп

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп
ТИРЗ с. Алинци

Дејност Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила
Менаџер
Позиција /
Приход 1,644,351,120.00 МКД
Раст приход 304.46 %
Добивка 4,778,340.00 МКД
Раст добивка 0.00 %
Ранг најголеми 94
Ранг најуспешни 0
Вработени 1358
Година
2018