Лого на ГЕМАК - ТРАДЕ ДООЕЛ, Скопје

ГЕМАК - ТРАДЕ ДООЕЛ, Скопје

Друштво за посредување и трговија ГЕМАК - ТРАДЕ Енвер ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Ул. Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка, ламела А, кат 3
02/3137-500
www.gemak.com.mk
Дејност Посредување во трговијата со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 2,536,201,757.00 МКД
Раст приход 2.71 %
Добивка 55,802,078.00 МКД
Раст добивка 0.63 %
Ранг најголеми 57
Ранг најуспешни 194
Вработени 110
Година
2018
2017
2016
2008
2007
2006
2005