Лого на ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

ЕВН Македонија, Акционерско друштво за снабдување со електрична енергија, Скопје
Ул. 11 октомври бр. 9, Скопје
02/3205-000
www.evn.mk
info@evn.mk
Дејност Дистрибуција на електрична енергија
Менаџер
Позиција /
Приход 24,506,202,537.00 МКД
Раст приход 3.28 %
Добивка 1,999,965,784.00 МКД
Раст добивка -0.22 %
Ранг најголеми 2
Ранг најуспешни 4
Вработени 272
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007