Лого на ЕУРО ТАБАК ДОО, Скопје

ЕУРО ТАБАК ДОО, Скопје

Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје
Ул. Босна и Херцеговина б.б.
02/2612-773
www.eurotabak.com.mk
eurotabak@eurotabak.com.mk
Дејност Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 5,927,089,153.00 МКД
Раст приход 7.58 %
Добивка 92,573,391.00 МКД
Раст добивка -12.14 %
Ранг најголеми 21
Ранг најуспешни 119
Вработени 186
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005