Лого на ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

Акционерско друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија Скопје


Дејност Дејности на коцкање и обложување
Менаџер
Позиција /
Приход 282,138,473.00 МКД
Раст приход 41.56 %
Добивка 117,158,884.00 МКД
Раст добивка 252.15 %
Ранг најголеми 0
Ранг најуспешни 96
Вработени 42
Година
2018