Лого на ДРИСЛА-СКОПЈЕ ДОО, Скопје

ДРИСЛА-СКОПЈЕ ДОО, Скопје

Друштво за депонирање на комунален отпад ДРИСЛА-СКОПЈЕ ДОО Батинци,Студеничани
Населено место без уличен систем п.фах 34 Батинци, Студеничани, п.фах 34
02/2722-400
www.drisla.mk
drisla@drisla.mk
Дејност Обработка и отстранување на безопасен отпад
Менаџер
Позиција /
Приход 237,401,216.00 МКД
Раст приход 14.34 %
Добивка 65,679,779.00 МКД
Раст добивка 40.81 %
Ранг најголеми 0
Ранг најуспешни 168
Вработени 148
Година
2018
2011