Лого на ДАУТИ КОМЕРЦ АД, Скопје

ДАУТИ КОМЕРЦ АД, Скопје

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане општина Сарај
ул. Антон Панов бр.3, Скопје
02/2550-124
www.dauti.com.mk
info@dauti.com.mk
Дејност Неспецијализирана трговија на големо
Менаџер
Позиција /
Приход 2,600,134,472.00 МКД
Раст приход 8.05 %
Добивка 28,599,110.00 МКД
Раст добивка -65.67 %
Ранг најголеми 54
Ранг најуспешни 0
Вработени 320
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005