Лого на АВТОНОВА ДОО, Скопје

АВТОНОВА ДОО, Скопје

Друштво за трговија и услуги АВТОНОВА ДОО експорт-импорт Скопје
ул. Скупи бр.8, Скопје
02/9093-017
www.citroen.com.mk
marketing@citroen.com.mk
Дејност Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија
Менаџер
Позиција /
Приход 1,400,952,368.00 МКД
Раст приход 42.07 %
Добивка 82,735,853.00 МКД
Раст добивка 41.43 %
Ранг најголеми 114
Ранг најуспешни 133
Вработени 37
Година
2018
2017
2016
2010
2007