Лого на АЛМА - М ДООЕЛ, Скопје

АЛМА - М ДООЕЛ, Скопје

Друштво за трговија на големо и мало АЛМА - М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Ул. Новоселски пат б.б., Скопје
02/2657-916
www.alma-m.com.mk
contact@alma-m.com.mk
Дејност Трговија на големо со шеќер, чоколада и слатки од шеќер
Менаџер
Позиција /
Приход 1,924,376,554.00 МКД
Раст приход 5.61 %
Добивка 144,841,391.00 МКД
Раст добивка 23.66 %
Ранг најголеми 74
Ранг најуспешни 74
Вработени 245
Година
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007