Лого на АЛЕКС-3 ДООЕЛ, Кочани

АЛЕКС-3 ДООЕЛ, Кочани

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство,трговија и угостителство АЛЕКС-3 ДООЕЛ увоз-извоз Кочани
ул. Крижевска бр. 19
033/275-228
www.aleks.com.mk
info@aleks.com.mk
Дејност Производство на друга горна облека
Менаџер
Позиција /
Приход 206,476,757.00 МКД
Раст приход 75.02 %
Добивка 66,320,155.00 МКД
Раст добивка 15.99 %
Ранг најголеми 0
Ранг најуспешни 165
Вработени 32
Година
2018
2017