Лого на АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, Скопје

АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, Скопје

Друштво за производство,трговија,услуги и градежништво АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје
Ул. Орце Николов 182 а, Скопје
02/3093-200
www.adora.com.mk
info@adora.com.mk
Дејност Изградба на станбени и нестанбени згради
Менаџер
Позиција /
Приход 1,518,261,541.00 МКД
Раст приход 93.87 %
Добивка 371,626,127.00 МКД
Раст добивка 246.84 %
Ранг најголеми 102
Ранг најуспешни 23
Вработени 266
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010