Лого на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, Скопје

АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, Скопје

Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје
ул. 11 октомври бр. 19, Скопје
02/3112-165
www.elem.com.mk
Дејност Производство на електрична енергија
Менаџер
Позиција /
Приход 13,468,048,477.00 МКД
Раст приход -3.39 %
Добивка 613,428,369.00 МКД
Раст добивка -35.90 %
Ранг најголеми 5
Ранг најуспешни 17
Вработени 4847
Година
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007